Учредители и попечители:

Image
Image
Image
Литрес
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ВГТРК
ТАСС
Image
Image
Роман Абрамович