books

Награда

1 место – 3 млн.руб.
2 место – 1,5 млн.руб.
3 место – 1 млн.руб.

Учредители и попечители:

Image
Image
Image
Литрес
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ВГТРК
ТАСС
Image
Image
Роман Абрамович